KODEKS ETYCZNY

21 Lutego 2017

KODEKS ETYCZNY

Nasz Kodeks Etyczny

Fundamentem naszej działalności jest Kodeks Etyczny, w którym określiliśmy podstawowe standardy pracy i współdziałania, normy etyczne i zasady polityki biznesowej. Naszym celem jest, aby określonymi w nim pryncypiami kierowali się nasi pracownicy oraz osoby i firmy, z którymi współpracujemy. 

Kodeks określa i porusza między innymi takie kwestie jak: 

a) Etykę biznesu (przeciwdziałanie korupcji, zakaz nieuczciwej konkurencji, ochrona własności intelektualnej, szacunek do firm i ludzi, kontrola przekazywania i ujawniania danych, konflikt interesów). 

b) Relacje z klientami i z partnerami biznesowymi (otwartość i rzetelność komunikacji, terminowość). 

c) Standardy stosunków międzyludzkich (brak tolerancji dla wszelkich form przemocy, zasady relacji osobistych). 

d) Warunki wykonywania pracy (wynagrodzenia, warunki pracy i zatrudnienia).

e) Standardy realizacji zadań (rzetelność i profesjonalizm wykonywania powierzonych zadań, komunikacja zespołowa). 

f) Standardy zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości (postępowanie w przypadku konfliktu interesów, brak tolerancji dla zachowań ograniczających konkurencję, przeciwdziałanie nadużyciom finansowym). 

g) Odpowiedzialność za środowisko naturalne. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełna wersją Kodeksu Etycznego.